Трапезни масла

Произведени от чисто краве масло, с типичен за българската трапеза вкус, подходящи за готвене и за намазване.

 
Произведено от чисто краве масло, с традиционен вкус, подходящо както за готвене, така и за намазване.
Произведено от чисто краве масло, с традиционен вкус, подходящо както за готвене, така и за намазване.
Произведено от чисто краве масло, с традиционен вкус съобразен с предпочитанията на потребителите.
Произведено от чисто краве масло. Подходящо за готвене и за намазване.